Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika

Svet Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, objavlja javni razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, ŠPORT IN MLADINO METLIKA (M/Ž). Kandidati se lahko prijavijo do 6. 1. 2023. Ostale informacije o delovnem mestu, načinu prijave in dokumentih, ki jih je potrebno priložiti k … Več informacijJavni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika

RAZPIS-VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, VII/2 – M/Ž

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E in 40/2012-ZUJF, v nadaljevanju ZJU) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št 21/2013) Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, VII/2 – M/Ž … Več informacijRAZPIS-VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, VII/2 – M/Ž

Ureditev vrta Hiše Dobrot

Poziv k sodelovanju Vabimo mlade v starosti 18-30 let, da se nam pridružijo pri prijavi na razpis, preko katerega bomo uredili vrt izza Hiše Dobrot Bele krajine, ob stopnicah v staro mestno jedro. Pišite nam na: vita.jankovic@zavodmetlika.si, ali pokličite na telefonsko številko 040 798 993 (Marjetka Pezdirc).

E-mobilna Metlika

Podpisana pogodba za sofinanciranje projekta E-mobilna Metlika Občina Metlika je 8. oktobra 2020 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinaciranju projekta “E-mobilna Metlika”. Projekt »E-mobilna Metlika« je projekt treh partnerjev iz območja LAS Dolenjska in Bele krajine, in sicer: Občine Metlika, Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika ter Doma … Več informacijE-mobilna Metlika

Razpis za delovno mesto svetovalca za področje mladinskih dejavnosti in turizma – oktober 2019

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, VII/2, za področje mladinskih dejavnosti in turizma Delo na prostem delovnem mestu se opravlja v delovnem razmerju za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s poskusnim delom 6 mesecev.Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v nadaljevanju, ter o tem priložiti tudi vsa … Več informacijRazpis za delovno mesto svetovalca za področje mladinskih dejavnosti in turizma – oktober 2019

Projektno delo, namenjeno starejšim v občini Metlika

Zaradi staranja prebivalstva in vedno večjega števila starejših v Beli krajini, ki živijo sami, a ne zmorejo plačati institucionalne oskrbe, niti oskrbe na domu, narašča potreba po različnih projektih, ki bi lajšali njihovo življenje. Eden od teh projektov je Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu, ki ga je prejela Univerza v Novem … Več informacijProjektno delo, namenjeno starejšim v občini Metlika