Smernice razvoja

Strateški Cilji

 • Razvoj in promocija trajnostnega turizma v občini Metlika in destinaciji Bela krajina.
 • Celosten razvoj kulturno-umetniškega področja in njegova integracija v družbeno življenje občine.
 • Razvoj športnih in rekreativnih aktivnosti ter športne infrastrukture v občini.
 • Oživitev in razvoj mladinskega delovanja v občini.

Strateške, povezovalne in razvojne naloge

 • uresničevanje javnega interesa
 • povezovanje med akterji civilne družbe, javnega in zasebnega sektorja
 • analiziranje potreb na področjih pristojnosti in iskanje rešitev
 • pripravljanje strateških usmeritev za napredek na področjih turizma, kulture, športa in mladinskih aktivnosti v občini ter strateško vodenje in koordiniranje subjektov, storitev in aktivnosti
 • pridobivanje sredstev
 • upravljanje z objekti
 • razvoj dejavnosti, vsebin in storitev
 • pomoč in sodelovanje pri organiziranju dogodkov in prireditev

Eden glavnih strateških ciljev zavoda je spremeniti staro mestno jedro v kulturno četrt s stalno kulturno ponudbo. Vračanje življenja v staro mestno jedro je odvisno predvsem od ponudbe in z njo povezanega dogajanja. Vizija za Kulturno četrt Plac bo osrednja tema strateškega načrta zavoda na področju kulture. Zavod je pozoren na možnosti pridobivanja sredstev za posamezne segmente planiranega razvoja. Dolgoročna perspektiva predvideva organizirano upravljanje mestnega središča z namenom kulturnega, družabnega, turističnega in ekonomskega razvoja.