Šport

Zavod sodeluje pri razvoju športa v občini in pomaga pri zagotavljanju pogojev za izvajanje in razvoj športnih in rekreativnih dejavnosti ter pri ustvarjanju možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj.

Ena ključnih nalog je tudi spodbujanje aktivnega načina življenja vseh občanov, pri čemer je vloga zavoda sodelovanje pri načrtovanje in vzdrževanju javnih športnih in rekreacijskih površin, organizaciji športno-rekreativnih dogodkov in osveščanju javnosti o prednostih aktivnega življenjskega sloga.

Ključno je predvsem spodbujanje športne aktivnosti in druženja pri otrocih in mladini, pri čemer si zavod prizadeva čim večkrat povezati obe področji svojega delovanja – šport in skrb za mladino.