Člani in Zaposleni

Člani sveta Zavoda Metlika (2018-2023)
 
 • Duška Vlašič
 • Andreja Draginc
 • Mirjana Adlešič / Tjaša Kump Murn
 • Simona Žugelj
 • Alenka Tomašič
 • Boris Govednik
 • Vita Jankovič
 
Člani sveta Zavoda Metlika (2023-2028)
 
 • Nevenka Kremesec
 • Laura Prosenik
 • Tjaša Kump Murn
 • Andreja Veselič
 • Tomaž Žugelj
 • Anton Gerkšič
 • Vita Jankovič
 
Direktorica: Marjetka Pezdirc PhD
 
Zaposleni:
 • Vita Jankovič
 • Andreja Fir 
 • Suzana Puškarić
 • Katarina Keršič