Projektno delo, namenjeno starejšim v občini Metlika

Zaradi staranja prebivalstva in vedno večjega števila starejših v Beli krajini, ki živijo sami, a ne zmorejo plačati institucionalne oskrbe, niti oskrbe na domu, narašča potreba po različnih projektih, ki bi lajšali njihovo življenje. Eden od teh projektov je Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu, ki ga je prejela Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede skupaj s partnerjema Društvom upokojencev Metlika in Zavodom za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, ki bo potekal od meseca marca do junija 2019 v občini Metlika.

Več v priloženi .pdf dateoteki …

Priloge