Mladina

Na področju mladine zavod zagotavlja pogoje za mladinsko dejavnost in skrbi za razvoj mladinskega dela ter izvajanje strategij, politik in ukrepov, ki vplivajo na mlade.

Večji del delovanja zavoda na področju mladine je usmerjen k ustvarjanju priložnosti za druženje, aktivno preživljanje prostega časa, ustvarjalnost in dodatno izobraževanje.

Zavod stremi tudi k razvoju medgeneracijskih projektov, ki lahko prispevajo k večji kakovosti življenja različnih generacij. Mlade podpira pri kulturnem in umetniškem udejstvovanju, razvijanju idej in pri reševanju težav.

Pri oblikovanju lastnih projektov na vseh področjih delovanja si zavod prizadeva za aktivno vključevanje mladih v dejavnosti in projekte, s čimer želi doseči večjo povezanost lokalne skupnosti.

Mladinski center Metlika domuje v ‘Makarovi hiši’ v Metliki in je prostor kreativnega preživljanja prostega časa, učenja, predavanj in izobraževanj.

Aktivnosti mladinskega centra so prvenstveno namenjene mladini v starostni skupini med 15 in 30 leti, dobrodošli pa so tudi vsi ostali.