Kultura

Na področju kulture zavod skrbi za izvajanje javnega interesa, kar zajema ustvarjanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kakovostnih kulturnih dobrin.

Z drugimi nosilci kulture v občini sodeluje pri izvajanju programov in projektov, spodbujanju in posredovanju umetniške ustvarjalnosti vseh zvrsti ter pri izvajanju vzgojno izobraževalnih programov in vsebin.

Pri skrbi za kulturo na lokalni ravni upošteva preplet kultur in etnično raznolikost območja ter si prizadeva za krepitev identitete skupnosti na temelju medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.

V sklop dejavnosti zavoda je vključena tudi

  • skrb za ohranjanje in promocijo lokalne kulturne dediščine,
  • spodbujanje razvoja novih oblik kulturnega delovanja in
  • pomoč pri zagotavljanju kakovostne ponudbe na področju kulture.

Zavod v imenu Občine Metlika sodeluje pri oblikovanju programa in izvajanju aktivnosti povezanih s članstvom Metlike v Združenju zgodovinskih mest Slovenije. Aktivno sodeluje pri projektih Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki skrbi za promocijo kulturnega turizma zgodovinskih mest.