Turizem

Turizem je opredeljen kot prednostno področje delovanja zavoda v začetnem obdobju delovanja.

Zavod v skladu s Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022 skrbi za

  • razvoj in razširitev turistične ponudbe s kakovostnimi integralnimi turističnimi produkti,
  • za odgovorno izkoriščanje naravnih potencialov,
  • za ohranitev etnoloških in kulturnih posebnosti območja ter
  • za promocijo turizma in prepoznavnost občine Metlika in destinacije Bela krajina.

Skupaj s partnerji iz ostalih dveh belokranjskih občin Zavod Metlika izvaja skupno upravljanje destinacije, katerega cilj je razviti in tržiti Belo krajino kot vodilno destinacijo za zahtevne goste.

Inkubator veščin

Dokumenti:

Projekt »Inkubator veščin« je projekt treh partnerjev iz območja LAS Dolenjska in Bele krajine, in sicer: Zavoda Metlika, Društva kmečkih žena Metlika in Turizem Lovšin Luka Lovšin s.p.

Povezave:

HIŠA DOBROT – TD Vigred Metlika

Dokumenti:

Hiša dobrot Bele krajine je trajnostni projekt, ki predstavlja dvig kakovosti in dodane vrednosti lokalnim proizvodom ter povečanje lokalne samooskrbe ter približevanje lokalne prehranske ponudbe širši javnosti na enem mestu.

Povezave: