O zavodu

Namen Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika je pospeševanje razvoja in učinkovito vodenje dejavnosti na področjih, za katera je pristojen.

Poglavitni cilj delovanja zavoda je izboljšanje kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva vseh starostnih skupin. Z razvojem dejavnosti lokalna skupnost pridobiva nove ali izboljšane priložnosti za aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, za druženje in kulturno udejstvovanje ter, nenazadnje, za razvoj, predstavitev in trženje produktov in storitev. S povečanjem števila aktivnosti in okrepljenim kulturnim, športnim, umetnostnim in mladinskim delovanjem kraja pa narašča tudi turistični potencial in prepoznavnost Metlike z okolico.

Glavna usmeritev zavoda je krepitev prepoznavnosti Metlike kot zelene, butične turistične destinacije in oblikovanje vsebin in dogodkov, ki Metliko in Belo krajino približajo obiskovalcem, željnim zgodb in doživetij. Odmaknjenost Bele krajine, ki smo jo vajeni videti kot negativno lastnost, je pravzaprav prednost v času turističnih trendov, ki se vse bolj nagibajo v smer oddiha od tehnološko prenasičenega vsakdana in prenaseljenih mest. Nadaljnji razvoj destinacije Bela krajina je tako glavna strateška usmeritev zavoda, ki pri tej nalogi sodeluje s partnerji iz ostalih dveh belokranjskih občin.

Da bi ohranili in v polnosti razvili ter izkoristili turistične prednosti Metlike in Bele krajine, delovanje zavoda sledi načelom trajnostnega razvoja, ki v ospredje postavlja tako kratkoročno kot tudi dolgoročno odgovornost do okolja in družbe. Projekti zavoda stremijo k zaščiti naravne in kulturne dediščine, varstvu okolja, socialnemu razvoju, zmanjševanju neenakosti, odgovornemu gospodarskemu razvoju in povečanju splošne družbene blaginje.

Zavod se posveča razvoju dodane vrednost bivanja v Metliški občini, kajti zadovoljno, dejavno in povezano lokalno prebivalstvo je najbolj trdna osnova za vzpostavitev uspešne turistične zgodbe, za razvoj kulturnih dejavnosti, za športno udejstvovanje in razvijanje potencialov mladine v občini.

Osnovne naloge in vloga zavoda:

  • pridobivanje sredstev
  • upravljanje z objekti
  • razvoj dejavnosti
  • organiziranje dogodkov in prireditev: kulturno umetniških, športnih, izobraževalnih (predavanja, simpoziji, seminarji, delavnice), turističnih, otroških
  • strateško vodenje in koordiniranje subjektov, storitev in aktivnosti
  • razvoj vsebin in storitev
  • izdajanje publikacij
  • analiziranje potreb na področjih pristojnosti in iskanje rešitev
  • predstavljanje in promocija Metlike in Bele krajine (mediji, splet, turistični sejmi …)