Razpis za delovno mesto – Delovodja

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj srednja strokovna izobrazba ali najmanj srednja splošna izobrazba.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno v pripetem word dokumentu.