RAZPIS-VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, VII/2 – M/Ž

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E in 40/2012-ZUJF, v nadaljevanju ZJU) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št 21/2013) Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, VII/2 – M/Ž … Več informacijRAZPIS-VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, VII/2 – M/Ž