Vinska klet Metlika

Vinska klet Metlika

Konec leta 1909 SO V Metliki ustanovili prvo Vinarsko zadrugo, ki pa je zaradi pomanjkanja lastne kleti tedaj imela bolj svetovalno vlogo. Kmalu se je pokazala potreba po skupni vinski kleti in tako so leta 1929 zgradili prvo zadružno vinsko klet. Žal je bila prvotna vinska klet, ki se je nahajala v Mestnem logu,  v času druge svetovne vojne porušena do temeljev. Po končani 2. svetovni vojni je Zadružna zveza Slovenije začela z izgradnjo današnje vinske kleti v Metliki, ki je trajala od leta 1952 do 1958. Ko je Kmetijska zadruga Metlika leta 1965 odkupila vinsko klet, se je začel hitrejši razvoj vinogradništva. Prvo stekleničeno vino iz zadružne vinske kleti je bila Metliška črnina leta 1968, leta 1981 je Vinska klet Metlika pridelala prvo slovensko Rose vino, leta 1986 pa pod vodstvom dr. Julija Nemaniča pridelajo prvo ledeno vino v takratni Jugoslaviji. 108 m dolga klet, zgrajena leta 1958, je s svojo edinstveno obliko tunelskega tipa prava paša za oči in kraj za prijetno vinsko razvajanje.  Klet je v celoti pod zemljo, s stalno temperaturo med 12 in 13 stopinj Celzija in lahko hrani 3 milijone litrov vina. Rezervirajte si ogled z vinsko degustacijo in uživajte v vonju in okusu belokranjske vinske tradicije. Reliefi na velikih sodih pripovedujejo zgodbo, povprašajte po njej. Vinska klet Metlika pa se ponaša tudi s prvimi vinskimi etiketami v pisavi za slepe in slabovidne. Z njimi sta opremljeni vini s priznanim tradicionalnim poimenovanjem, metliška črnina in belokranjec.

Metlika Wine Cellar

At the close of 1909, the first winegrowers’ cooperative was founded in Metlika; however, since it had no cellar of its own, it played more of an advisory role. Soon the need arose for a communal wine cellar, which resulted in the building of the first cooperative wine cellar in 1929. Unfortunately, the first wine cellar, located in Mestni log, was razed to the ground during World War II. After World War II, the Cooperative Association of Slovenia began construction on present-day Metlika’s wine cellar, which took place from 1952 to 1958. The purchase of the wine cellar on the part of the Agricultural Cooperative Metlika in 1965 initiated a period of faster development of winegrowing. The first bottled wine from the cooperative wine cellar was Metliška črnina in 1968; in 1981 Wine Cellar Metlika produced the first Slovenian Rose wine, and in 1986, under the management of Dr Jurij Nemanič, the first ice wine in Yugoslavia. The 108-metre-long cellar was constructed in 1958; its unique tunnel shape makes it a real feast for the eyes and the perfect space for pleasant wine indulgence. The cellar is entirely subterranean keeping a constant temperature between 12 and 13 degrees Celsius and has the capacity to store 3 million litres of wine. Book a tour and wine tasting and enjoy the fragrance and tastes of Bela krajina’s wine tradition. Carvings on the large barrels tell a story, be sure to ask about it. Wine Cellar Metlika also boasts the first wine labels in Braille; they mark wines with recognised traditional denomination Metliška črnina, and Belokranjec.