Šola in rojstna hiša Osipa Šesta

Šola in rojstna hiša Osipa Šesta

Partizanski trg se nahaja v starem mestnem jedru Metlike. Današnjo podobo je trg dobil v času italijanske okupacije med 2. svetovno vojno. Italijanska vojska je namreč urbanistično uredila mesto in gornji trg. Današnje ime trga je posvečeno spominu na vojne čase.

Stavba s številko 4 je rojstna hiša pisatelja, igralca, publicista, režiserja, scenografa in prevajalca Osipa Šesta (1893 – 1962). V ljubljanskih gledališčih je delal več kot 30 let. Šest je bil po Milanu Skrbinšku prvi moderni režiser na Slovenskem. Na popotovanjih po Evropi se je seznanil z novimi tokovi in dobil marsikatero spodbudo za delo v slovenskih gledališčih. Režiral je več kot tristo dramskih del.

V zgradbi je bila od 1944 do 1945 oficirska šola glavnega štaba NOV in POS, kasneje je v njej delovala tekstilna šola, nato pa je v njej do leta 2015 delovala še srednja vzgojiteljska šola. Danes imajo v stavbi sedež številna metliška društva.

The School and Osip Šest's Birth House

Partizanski trg is located in Metlika’s old town centre. The square received its present-day appearance under Italian occupation during World War II, since it was the Italian military that executed the urban development of the upper and lower squares. Today’s name of the square is dedicated to the memory of wartime.

Building bearing number 4 is the birth house of author, actor, publicist, director, scenographer, and translator Osip Šest (1893 – 1962). He worked Ljubljana’s theatre circuit for more than thirty years. Šest was the first modern director on Slovenian soil after Milan Skrbinšek. He became acquainted with new currents on his travels around Europe gaining many-an-inspiration for work in Slovenian theatres. He directed more than three hundred dramatic works.

From 1944 to 1945, the building served as the officer training school of the main headquarters of the National Liberation Army and Partisan Detachments of Slovenia; later it was home to the school of textiles followed by the secondary school for educators until 2015. Today the building is home to seats of numerous Metlika-based societies.