Perišče na Obrhu

Perišče na Obrhu

Obrh je levi pritok Kolpe pri Rosalnicah vzhodno od Metlike. Izvira v globlji zatrepni dolini pod starim mestnim jedrom Metlike. Voda priteka iz 33 m dolgega in 9 m globokega sifonskega rova. Neposredna bližina izvira Obrha samemu staremu mestnemu jedru Metlike je v preteklosti pomenilo, da se je tu odvijalo stičišče in središče mestnega življenja in informacij. Domačinkam je Obrh desetletja predstavljal pralnico perila. Kot prežitek te vrste ljudske kulture izpred dveto let stoji ob strugi pri izviru nekaj metrov dolg perilnik, ki je bil nekoč nadkrit. Pranje perila je ženskam hkrati pomenilo družabno doživetje. Znani metliški trgovec Anton Mucha je to perišče zaradi vsakodnevnega zbiranja žensk in njihovega dnevnega obdelovanja metliških novic poimenoval Tiskarna metliškega dnevnika. Danes Učna pot Obrh obiskovalcem na interaktiven način predstavi tudi živo in neživo naravo tega območja.

Communal Laundry Washing Spot on Obrh Spring

Obrh is the left tributary of Kolpa River, joining it at Rosalnice, east of Metlika. It springs in the steephead dale under Metlika’s old town centre. The water springs out of a 33 metre-long and 9 metre-deep vauclusian shaft. In the past, Obrh’s immediate vicinity to Metlika’s old town centre made the spring the heart of town life and hub of information. For decades, local women washed laundry at Obrh. By the bed of the stream stands a few-metres-long lavoir that was once covered by a roof – a remnant of popular culture from two centuries ago. Washing laundry doubled as a social gathering. The everyday congregation of women and their processing of daily news prompted the notable Metlika merchant Anton Mucha to dub the lavoir the Printing House of the Metlika Daily News. Today, the Obrh Educational Trail interactively acquaints visitors with the area’s animate and inanimate nature.