Metliško kopališče

Metliško kopališče

Pisni viri navajajo, da je bilo kopališče na Kolpi ob mostu odprto še pred drugo svetovno vojno, daljnega 6. junija 1934. Kopališče je bilo v 70. in 80. letih v poletnem času osrednji prostor, kjer so se dogajale številne kulturne in zabavne prireditve. Začeli so prirejali zabavne prireditve Noči na Kolpi, nastopali so glasbeni orkestri in skupine, dan in noč se je na tamkajšnji ploščadi igral metliški nožni tenis. V Metliko so iz Ljubljane vozili kopalni vlaki, zato je bil ob vikendih na kopališču takšen živžav kot v najbolj mondenih turističnih krajih.

Leta 2012 so kopališče delno obnovili, postavili so klopi, igrišča, obzidje ob nožnem tenisu in igrala za otroke. Nato so leta 2019 postavili še zunanji fitnes, v letu 2020 pa so na tem delu temeljito očistili strugo reke Kolpe. Metličani si močno želijo, da bi tam znova zaživelo tudi gostinstvo.

The Metlika Swimming Spot

According to written sources there was a public swimming spot by the Kolpa river near the bridge in Metlika even before the Second World War, as far as 1934. In the seventies and eighties, it was the main location for summer events of cultural and fun nature. The “Nights at the Kolpa River” was a series of events that featured musical groups and orchestras and locals would use a circular platform there to play a unique ball game – the Metlika Foot Tennis – from dawn till dusk. There were special swim trains running between Ljubljana and Metlika which resulted in a lively atmosphere during the weekends akin to the most cosmopolitan tourist places of that time.

The swimming spot was partially renovated in 2012 with the introduction of urban equipment and playgrounds. Outdoor fitness equipment was added in 2019 and in 2020 the river bed was cleaned and deepened. The place holds great sentimental value for locals hence their wish to see it liven up again.