Metliška mestna hiša

Metliška mestna hiša

Ko se sprehodimo po Mestnem trgu v starem mestnem jedru, nam v oko pade ena izmed lepših in svojevrstnih metliških stavb. Mestno hišo je leta 1869 sezidal v Metliko priseljeni gradbenik iz Furlanije Giovanni Franz. Kot garancijo, da bo delo opravil do dogovorjenega roka in kvalitetno, je moral ob prevzemu del položiti kavcijo 800 goldinarjev, kar ni bila mala vsota.

Pri strešni fasadi zidanih stolpičev je na sredini opazen odlitek metliškega grba, ki predstavlja grad s krokarjema. Vlili so ga v gradaški železarni. Na stavbi je vzidana tudi spominska plošča Metličanov, padlih v prvi svetovni vojni. Med drugo svetovno vojno je bil tu sedež mestnega narodnoosvobodilnega odbora in odsek za notranje zadeve okrajnega narodnoosvobodilnega odbora za Metliko in okolico. Danes pa v stavbi uradujeta občinska uprava in župan.

Metlika City Hall