Hiša Bare Juričine

Hiša Bare Juričine

V hiši sta živela Barbara Ramuta in njen partner Tone Nemanič, ki so ju klicali Bara Juričina in Trontek. Bara je bila zadnja stanovalka danes spomeniško zaščitene, s slamo pokrite hiše, ki je pred 60 leti še edina v tistem okolišu imela črno kuhinjo. Bari Juričini so meščani rekli tudi metliški vodovod. Ko še niso imeli vodovoda, jim je Bara nosila vodo iz Obrha, kjer jim je tudi prala ter si tako zaslužila za skromno preživetje. Hiša priča o tem, kakšne so bile materialne možnosti in socialne različnosti pri gradnji zgradb znotraj mestnega predela. Takšne so bile včasih skoraj vse hiše v Metliki. Hiša je zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

The House of Bara Juričina

This was the house of Barbara Ramuta and her partner Tone Nemanič. People called them Bara Juričina and Trontek. Bara was the last resident of a thatched house that is today considered a national heritage site. It was probably the last house in that neighbourhood that still had an open-hearth kitchen 60 years ago. Locals dubbed Bara the “Metlika Water Distribution System”. In the times before the water distribution system was established Bara would carry pails of water from the Obrh spring and delivered water to the townspeople of Metlika. She also washed their clothes at the spring thus earning a humble living. In comparison to some other buildings of the old town core her house is a testament to the social divide and the material inequality of that time. A lot of the houses in Metlika were similar to this one back in the day but this is the only remaining one which is why it is protected as a locally significant cultural heritage site.