Galerija Kambič

Galerija Kambič

Belokranjski muzej Metlika je leta 2003 s hvaležnostjo in veliko odgovornostjo prevzel donacijo žal takrat že pokojnega metliškega rojaka akademika prof. dr. Vinka Kambiča, mednarodno uveljavljenega zdravnika otorinolaringologa, in njegove soproge operne pevke Vilme Bukovec Kambič. Zbirko nacionalnega pomena sestavljajo kulturnozgodovinski predmeti (pohištvo, ure, svetila, slike na steklo, umetnoobrtni izdelki) in likovna dela različnih slovenskih umetnikov (od generacije realistov in impresionistov do zdaj  živečih ustvarjalcev). Bil je velik poznavalec, ljubitelj in zbiratelj slovenskih slikarjev, zlasti impresionistov ter Kosa, Kregarja, Pavlovca, Perka, Pogačnika in v zadnjih letih še prav posebej Mušiča in Bernika. Ob vsem zbirateljskem navdušenju pa ga je neprestano prevzemala skrb za ohranitev celotne zbirke tudi v času, ko njega ne bo več. Galerija Kambič domuje v rojstni hiši akademika Kambiča v Metliki, ki jo je skupaj s svojo bogato kulturno zbirko namenil svojemu rojstnemu kraju.

The Kambič Gallery

In 2003, the Bela Krajina Museum of Metlika was grateful to receive the great responsibility of accepting a donation bestowed by the then unfortunately already deceased fellow Metlika resident, internationally acclaimed otorhinolaryngologist Prof. Dr Vinko Kambič and his wife, operatic singer Vilma Bukovec Kambič. The collection of national significance is comprised of culturally-historical items (furniture, clocks, lamps, glass paintings, artfully crafted utensils) and works of fine art by various Slovenian artists (ranging from Realists and Impressionists to the still-living). Vinko was a great connoisseur, enthusiast, and collector of Slovenian artists, particularly impressionist painters as well as Kos, Kregar, Pavlovec, Perko, Pogačnik, and, in his final years, especially Mušič and Bernik. His enthusiasm in collecting these works was accompanied by constant worry about preserving the collection as a whole even after his lifetime. The Kambič Gallery is housed in Kambič’s birth house in Metlika, which the academician bequeathed to his native town.